Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Plébániai hírek

2022.tavasz: A plébánia új szerződést kötött az önkormányzattal a temető gondozására. 300 000.-Ft-t utaltunk át a kiadásokra.

......................................

Elkezdődött a templom felújítása. A költségvetés: 100 millió Ft.

Először a templom statikai megerősítését végzik, mely márciusig tart. A falakat merevítő vasakkal kötik össze, a falrepedéseket betömítik. Márciustól júliusig pedig a tetőszerkezetet bontják le és építik újjá.

Az építkezéshez sajnos csak 15 millió Ft pályázati támogatást sikerült szerezni. 85 millió Ft-t saját erőből , gyűjtésekből és püspökségi pénzből kell biztosítani. Mivel a plébániának / 5 település: Simontornya, Ozora, Pálfa, Kisszékely, Tolnanémedi/ összesen csak 5 millió Ft tartalék pénze van, így mindenképpen számítunk a kedves hívek és minden jószándékú simontornyai vagy innen elszármazott polgár támogatására. Az adományokat be lehet fizetni a plébánia irodájában, a sekrestyében vagy közvetlenül a plébánia számlájára. Hálásan köszönjük!

Tisztelettel: Zab András plébános.

A templomi munkálatok augusztus 31-én befejeződtek. Hálásan köszönöm az adományozók támogatását, a templomot folyamatosan takarítók áldozatos szolgálatát. A hívek adományaiból közel 4 millió Ft gyűlt össze  (3 972 000.-). A legnagyobb összeggel hozzájárulók: Farkas Gézáné 2 millió, Dr.Sándor Pál 1 millió, Dr Szakmáry András és Kamilla 350 000.- Mayer Gyula 200 000.- Körtés István és neje 100 000.- Doffkay Frigyes 50 000.- Rajtuk kívül még 24 személy adott 2000- 40 000.-Ft közötti összeget.

A gyűjtésből 2 540 000.-Ft-t kellett befizetni a püspökségre   (a vártnál lényegesen kevesebbet). 234 000.-Ft-ba került a templom sérült üvegeinek cseréje. Kisebb eszközökre  és takarítószerekre 68 000.-Ft -t költöttünk. A maradék 1 130 000.-Ft-t a plébánia számláján elkülönítve kezeljük a későbbi külső-belső festésre.

Tisztelettel: Zab András plébános.

....................................................................................................

 

A Plébánia Tanácsadó Testületének 5 évre szóló megbízatása lejárt. Az új Testületbe november 8-ig lehet jejölteket javasolni. Ezt követően a jelöltek közül november 15-én és 22-én lesz a választás. A szentmisén jelen lévők kapják meg a szavazó lapot, amit helyben kell kitölteni és leadni.       Zab András plébános.

 

 

A Simontornyai RK. Plébánia 2020. május 8-án megállapodást kötött a városi Önkormányzattal a katolikus temető kaszálásáról és a szemétszállításról..A megállapodás egyenlőre 2020.évre vonatkozik. A munkálatok ellenértékeként a Plébánia átutalt az Önkormányzatnak 200 000.-Ft-t.

............................................................................................................

Változás a temetőgondnoki szolgálatban!

Kisszékelyben Deissinger Ákos elköltözése miatt az új temetőgondnok Martina Zoltán. Címe: Kisszékely, Szabadság u. 216. Telefon: 06 30/ 2432146.

Simontornyán Somodi Balázs lemondása miatt a temetői ügyek intézése a Plébánián történik, telefonos egyeztetés szerint.

 

A Pécsi Egyházmegye pasztorális tervében kiemelt helyen szerepel a felnőtt katekézis, hitoktatás. Sok fiatal és felnőtt nem részesült a beavató szentségekben: keresztség, elsőáldozás, bérmálás. Aki szeretne megkeresztelkedni, áldozni , bérmálkozni, vagy templomi házasságot kötni, kérem jelentkezzen Zab András plébánosnál!  Személyesen, vagy telefonon 06-30/2549126, vagy e-mail-en.zabandras@gmail.com   . Minden érdeklődőt szeretettel várok!

.....................................................................................................

TEMPLOMTAKARÍTÁS! A járványveszély miatt fokozottan lényeges, hogy a templomok megfelelő módon fertőtlenítve legyenek. Kérem a fiatalabb híveket, hogy jelentkezzenek a takarítási szolgálatra!

 

.......................................................................................................................

Pálfai szolgálatok:

 Porteleki Mónika és édesanyja végzi a sekrestyési szolgálatot. A temető és az épületek gondnoka Bérdi Imre. A pénzbeszedői szolgálatot Porteleki  Mónika és Bérdi Imre közösen végzik.

Nagyon kérem, hogy egyházadót, templomi adományt és sírhely megváltási pénzt csak Bérdi Imrének, Porteleki Mónikának vagy Zab András plébánosnak adjanak át!  A pénzügyi bizonylatokon. a Simontornyai RK. Plébánia pecsétje  szerepel.. .

 

2017. július.                  Zab András plébános

..................................................................................................................

......................................

Korábbi hírek:

Elkészült négy templomban a padfűtés. A pálfai költség 425 000.-Ft / kb. 40 férőhely/, a kisszékelyi 138 000.-Ft / 12 férőhely/ .  Ozorán a 12 pad szerelési díja 615 000.-Ft volt,  Tolnanémediben pedig a 2 padé 150 000.-Ft. Az ozorai és pálfai összegeket a a Plébánia tartalékából fedeztük, a másik két helyen pedig felajánlott adományokból.
..............................................................
Tolnanémediben elkészült a torony bádogozása, valamint az új kereszt. A 390 000.-Ft kiadást felajánlott adományokból fedeztük.
.....................................................
A simontornyai templom még 2016-ban 8 millió Ft.felújítási támogatást nyert. Mivel ez az összeg nem volt elég a templom statikai megerősítésére, ezért a Püspökség úgy döntött, hogy a templom elektromos felújítását végezteti el. A két hónapos munka során teljesen új vezetékrendszert építettek ki, új lámpatesteket és reflektorokat szereltek fel. Mivel a sok falfúrás és vésés rengeteg porral járt, folyamatosan kellett a teljes templomot takarítani. Hálásan köszönöm mindazok kétkezi munkáját, akik ezt szorgalmasan végezték.   Bár a szerelési munkák befejeződtek,  még hátra van az átadás-átvétel és a műemléki helyreállítás.
Simontornya, 2017. 07.23.
...............................................................................
 
A pálfai és a kisszékelyi temető a Plébánia tulajdonában van. Elkészült a temetői szabályzat. A sírhelyek megváltását és a temetői ügyeket a gondnokok intézik. Pálfán Bérdi Imre,  Kisszékelyben  Martina Zoltán.
........................................................................................
Elkészült a Plébánia 2019.évi zárszámadása és 2020.évi költségvetése.
 
...........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..........................................................................................................................